Các loại giấy trong in ấn

Các loại giấy trong in ấn

Công việc in ấn có liên quan mật thiết đến thiết kế ứng dụng và đặc biệt là trong thiết kế đồ họa. Nếu không chọn đúng loại chất liệu in hoặc quá trình in ấn không cẩn trọng thì dù thiết kế của bạn có sáng tạo hay đẹp đến đâu thì kết quả bản in thu được cũng không như mong đợi.