In dữ liệu biến đổi bằng PrintShop Mail   

In dữ liệu biến đổi bằng PrintShop Mail   

In dữ liệu biến đổi (VDP=Variable Data Printing) là ưu điểm nổi bật của công nghệ in kỹ thuật số bằng máy in màu Konica Minolta, cho phép cá thể hóa từng tờ in, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm. Các sản phẩm ứng dụng kỹ thuật này bao gồm: bao thư, thiệp mời có in tên người nhận; các sản phẩm in có số serial hoặc mã code biến đổi, hoặc sản phẩm đơn giản nhất như các loại biên nhận, vé giữ xe hay hóa đơn có in số nhảy

Các loại giấy trong in ấn

Các loại giấy trong in ấn

Công việc in ấn có liên quan mật thiết đến thiết kế ứng dụng và đặc biệt là trong thiết kế đồ họa. Nếu không chọn đúng loại chất liệu in hoặc quá trình in ấn không cẩn trọng thì dù thiết kế của bạn có sáng tạo hay đẹp đến đâu thì kết quả bản in thu được cũng không như mong đợi.